Bli Medlem

Därför ska du bli medlem

Ju fler vi blir desto starkare är vår röst. Som medlem spelar du ett viktigt roll och kan påverka kulturcentrets framtida utveckling.

Tack för ditt engagemang!