Välkommen till

Islamiska Kulturcentret

Vi är en ideell förening som startades år 1988 och betjänar muslimer i Västerviks kommun. Vi informerar om islamiskt levnadssätt samt arbetar för integration, förståelse och mångfald.

Bli Medlem idag

Service för nyanlända

Medlemmar som är i behöv av stöd och allmän hjälp med att fylla i blanketter samt kontakt med myndigheter kan vända sig till oss.

Fredagsbön

En av de större sammankomster som återkommer varje vecka. Bönen består av en fredagspredika som hålls på arabiska och en kort bönestund.

Lördagsskolan

Ett tillfälle där barn lär sig koranen och om islam. Målet är att barnen ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam.

En viktig social mötesplats

Våra lokal fyller inte bara en religiös funktion men fungerar även som en fast punkt i tillvaron. Vi välkomna alla oavsett kulturell bakgrund eller religiös inriktning.